Ročník - 3

Náklad - 10 000 ks

Periodicita - 4x ročně

Rubriky

 • Přehledné články
 • Otázky a odpovědi

Citační zkratka - Zdrav. Pravo Praxi


Šéfredaktor

 • Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Redakční rada

 • Andre den Exter, LLM, PhD.
 • prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
 • Mgr. Radomíra Jahodářová
 • doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 • JUDr. Jaromír Kožoušek
 • JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
 • JUDr. Jan Mach
 • prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

 • Všechny publikované články prochází recenzí
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • ISSN - 1213-0508
 • Registrace u MK - E10015

Redaktorka

 • Zdeňka Francová

Vydavatel

 • Solen , s. r. o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 330 438
 • mob.: 777 577 425
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: francova@solen.cz

Distributor časopisu v ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Distributor časopisu v SR

 • Solen, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Martin Jíša
 • e-mail: jisa@solen.cz
 • Před Bateriemi 913\5, 162 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 206
 • mobil: 777 557 417
 • fax: 233 340 202

Zdravotnické právo v praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.